Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на спазване на екологичното законодателство при производството на хранителни продукти

Description

Description

Гарантира спазването на екологичното законодателство при производството на храни. Разбира законодателството, свързано с въпроси по околната среда при производството на храни, и го прилага в практиката.

Връзки

URI на понятието

Status

released