Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на потенциални заплахи за националната сигурност

Description

Description

Анализира възможностите за потенциални заплахи и действия, предприети срещу националната сигурност, с цел разработване на превантивни мерки и помага при разработването на военна тактика и операции.

Връзки

URI на понятието

Status

released