Skip to main content

Show filters

Hide filters

дефиниране на софтуерна архитектура

Description

Description

Създава и документира структурата на софтуерни продукти, включително компоненти, връзки и интерфейси. Гарантира осъществимостта, функционалността и съвместимостта със съществуващи платформи.

Алтернативен етикет

дефиниране на архитектура на приложения

дефиниране на програмна архитектура

дефиниране на софтуерни архитектури

дефинирането на софтуерна архитектура

създаване на програмна архитектура

създаване на софтуерна архитектура

URI на понятието

Status

released