Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на нуждите на местните общности

Description

Description

Идентифицира и реагира на специфични социални проблеми в дадена общност, очертава мащаба на проблема и определя равнището на необходимите ресурси за справяне с проблема, както и определя съществуващите общностни активи и ресурси, които са на разположение за решаването му.

Връзки

URI на понятието

Status

released