Skip to main content

Show filters

Hide filters

предварително подготвяне на костюми

ръководни умения

разпределяне и контрол на ресурсите

разпределяне и контрол на материални ресурси

манипулиране и придвижване

пране и поддържане на текстил и облекло

пране и поддържане на текстил и облекло

поддържане на костюми

създаване на художествени дизайни или представления

tрансверсални умения и компетентности

умения и компетентности за самоуправление

Използване на проактивен подход

вземане на решения

създаване на художествени дизайни или представления

информационни умения

анализ и оценка на информация и данни

анализ на стопански операции

анализиране на скици на костюми

подбор на костюми

умения

комуникация, сътрудничество и творчество

разработване на художествени, визуални или информативни материали

създаване на визуални дисплеи и украшения

извършване на корекция на костюми

организиране на проби на костюми

предварително подготвяне на костюми

Description

Description

Гарантира, че костюмите са поставени на правилните места за изпълнителите преди представлението.

URI на понятието

Status

released