Skip to main content

Show filters

Hide filters

превод на непознат текст

Description

Description

Преводаческа техника, чрез която се представят непознати откъси проза или поезия от латински и гръцки език на преводачите, за да могат да ги преведат перфектно на определен език, например на английски език. Тя има за цел да оцени лексиката, граматиката и стила и да задълбочи езиковите познания.

URI на понятието

Status

released