Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на писмени доклади, свързани с работата

Description

Description

Разчита и разбира свързаните с работата доклади, анализира съдържанието на докладите и прилага констатациите в ежедневните работни операции.

Връзки

URI на понятието

Status

released