Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на политика за кредитния риск

Description

Description

Прилагане на политики на дружеството и процедури в процеса на управление на кредитния риск. Дългосрочно поддържане на кредитния риск на дружеството на управляемо равнище и вземане на мерки за избягване на кредитен срив.

URI на понятието

Status

released