Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на специални помощни приспособления в ежедневните дейности

Description

Description

Видовете специално оборудване, протези и ортопедични изделия, използвани за подпомагане на извършването на ежедневни дейности, напр. инвалидни колички.

Връзки

URI на понятието

Status

released