Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на гюле за разрушаване на сгради

Description

Description

Използва гюле за разрушаване на конструкция или части от нея. Повдига гюлето във въздуха с кран. Спуска или залюлява гюлето под контрол, за да нанесе удар по конструкцията. Предотвратява пропуски, тъй като теглото и мощта на гюлето могат да дестабилизират крана.

URI на понятието

Status

released