Skip to main content

Show filters

Hide filters

гарантиране на достъпност на инфраструктурата

Description

Description

Консултира се с проектанти, строители и лица с увреждания с цел да определи най-добрия начин, по който да се осигури достъпна инфраструктура.

URI на понятието

Status

released