Skip to main content

Show filters

Hide filters

Сътрудничене в екипи и мрежи

Description

Description

Подкрепя или създава група, която да работи за постигането на обща цел по начин, който показва разбиране и зачитане на ролите и компетентностите на другите.

Алтернативен етикет

работа с други хора

взаимодейства с останалите за постигане на целите

URI на понятието

Status

released