Skip to main content

Show filters

Hide filters

намиране на решения на проблеми

Description

Description

Решава проблеми, които възникват при планирането, определянето на приоритети, организирането, ръководенето/улесняването на действията и оценката на изпълнението. Използва систематични процедури за събиране, анализ и синтез на информация, за да се направи оценка на настоящите практики и да се създадат нови разбирания за практиката.

Връзки

URI на понятието

Status

released