Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на политики за програмите за хранене

Description

Description

Разработва политики в областта на хранителните услуги или програмите за хранене с цел подпомагане за насърчаване на здравето и контрол на заболяванията.

Връзки

URI на понятието

Status

released