Skip to main content

Show filters

Hide filters

подпомагане на ползватели на социални услуги, претърпели вреда

Description

Description

Предприема действия, когато съществуват опасения, че отделните лица са изложени на риск от вреда или злоупотреба, и подкрепят лицата, които оповестяват информация.

Връзки

URI на понятието

Status

released