Skip to main content

Show filters

Hide filters

санитарно-профилактични дейности на работното място

Description

Description

Значението на чистото, хигиенично работно пространство, например чрез използване на дезинфектант за ръце, за да се сведе до минимум рискът от заразяване между колеги или при работа с деца.

Връзки

URI на понятието

Status

released