Skip to main content

Show filters

Hide filters

планиране на маркетингова стратегия

Description

Description

Определя целта на маркетинговата стратегия, било то за установяване на имидж, прилагане на ценова стратегия или за повишаване на осведомеността за продукта. Установява подходи за маркетингови действия, за да се гарантира, че целите се постигат ефективно и в дългосрочен план.

Връзки

URI на понятието

Status

released