Skip to main content

Show filters

Hide filters

обучаване относно предотвратяването на заболявания

Description

Description

Предлага основани на факти съвети за това как да се избегне заболяване, образова и съветва лица и техните гледачи как да се предотврати заболяване и/или как да се подобрят условията на средата и здравето. Предоставя съвети относно идентифицирането на рисковете, водещи до лошо здраве, и помагат за повишаване на устойчивостта на пациентите чрез насочване към стратегии за превенция и ранна интервенция.

Връзки

URI на понятието

Status

released