Skip to main content

Show filters

Hide filters

напътстване на служители

Description

Description

Поддържа и подобрява резултатите на служителите чрез обучение на лица или групи по начини за оптимизиране на специфични методи, умения или способности, като се използват адаптирани стилове и методи на треньор. Обучава новоназначените служители и им помага в изучаването на нови бизнес системи.

Връзки

URI на понятието

Status

released