Skip to main content

Show filters

Hide filters

природосъобразно използване на компютърни системи

Description

Description

Използването на ИКТ системи по екологично отговорен и устойчив начин, напр. въвеждане на енергийно ефективни сървъри и централни процесори (ЦП), намаляване на ресурсите и правилно изхвърляне на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Връзки

URI на понятието

Status

released