Skip to main content

Show filters

Hide filters

писане на предложения за изследвания

Description

Description

Синтезира и пише предложения за изследвания с цел решаване на научноизследователски проблеми. Проектира предложения за основни и общи цели, изчисления бюджет, рискове и въздействия. Документира напредъка и новите развития по съответните въпрос и сфера на проучването.

Връзки

URI на понятието

Status

released