Skip to main content

Show filters

Hide filters

консултиране на ползвателите на здравни услуги относно лекарствените средства

Description

Description

Обсъжда и съгласува с ползвателите на здравни услуги подходящата употреба на лекарствата, като предоставя достатъчно информация на ползвателите на здравни услуги, за да се гарантира безопасната и правилна употреба на лекарството.

URI на понятието

Status

released