Skip to main content

Show filters

Hide filters

установяване на сътрудничество с монтажния екип на филма

Description

Description

Установява сътрудничество с монтажния екип на филма по време на следпроизводствената фаза. Гарантира, че готовият продукт е в съответствие със спецификациите и творческата визия.

URI на понятието

Status

released