Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на методи за запояване

Description

Description

Прилага и работи с различни техники в процеса на запояване, например меко запояване, сребърно запояване, индукционна запояване, запояване с мек припой, запояване на тръби, механично и алуминиево запояване.

Връзки

URI на понятието

Status

released