Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на политики за безопасно ползване на ИКТ

Description

Description

Прилага насоки, свързани с осигуряването на достъп и използването на компютри, мрежи, приложения и компютърни данни, които се управляват.

Връзки

URI на понятието

Status

released