Skip to main content

Show filters

Hide filters

стопанисване

Description

Description

Стопанисва с цел гарантиране на ефикасно и отговорно планиране и управление на ресурсите.

Алтернативен етикет

осигуряване на отговорно планиране и управление на ресурсите

URI на понятието

Status

released