Skip to main content

Show filters

Hide filters

потенциал за енергоспестяване на автоматизирани системи за смяна на предавките

Description

Description

Потенциалът за спестяване на енергия при автоматизирани системи за смяна на предавките чрез механизми, като например подобрена ефективност и по-добро предвиждане на предстоящи събития.

Връзки

URI на понятието

Status

released