Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на контрол на порциите

Description

Description

Гарантира подходящи размери на порции в съответствие със стила на менюто, очакванията на потребителите и съображения, свързани с разходите.

Алтернативен етикет

осигуряване на контрола на порциите

осигуряване на контрол на порциона

осигуряване на ефективен контрол на порциите

Връзки

URI на понятието

Status

released