Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

използване на технологии за електронно здраве и мобилни здравни технологии

Description

Description

Използва технологии за електронно здраве и мобилни здравни технологии (онлайн приложения и услуги), за подобряване предоставеното здравеопазване.

Връзки

URI на понятието

Status

released