Skip to main content

Show filters

Hide filters

развиване на стратегии за ценообразуване

Description

Description

Прилага методи, използвани за определяне на стойността на продукта, вземайки предвид пазарните условия, действията на конкурентите, разходите за материали и други.

Алтернативен етикет

развиване на ценови стратегии

Връзки

URI на понятието

Status

released