Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на техники за 3D изображения

Description

Description

Прилага разнообразни техники, например цифрова скулптура, моделиране на кривата и 3D сканиране с цел създаване, редактиране, съхраняване и използване на 3D изображения, например облаци от точки, 3D векторни графични и 3D повърхностни форми.

URI на понятието

Status

released