Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на софтуер за електронни таблици

Description

Description

Използва софтуерни инструменти за създаване и редактиране на таблични данни с цел извършване на математически изчисления, организиране на данни и информация, създаване на диаграми въз основа на данни и извличане на информация.

Връзки

URI на понятието

Status

released