Skip to main content

Show filters

Hide filters

проявяване на решителност

Description

Description

Демонстрира ангажираност за извършването на задачи, които са трудни и изискват тежка работа. Показва големи усилия, като се води от интереса към или удоволствието от самата работа в отсъствието на външен натиск.

Алтернативен етикет

демонстриране на ентусиазъм

демонстриране на положителна нагласа

демонстриране на положително мислене

демонстриране на положително отношение

демонстриране на фокусиран подход

извършване на усилие

показване на положително разположение

притежаване на ясни цели

проявяване на ентусиазъм

стремеж към резултати

стремеж към успех

упорстване

URI на понятието

Status

released