Skip to main content

Show filters

Hide filters

творческо използване на цифровите технологии

Description

Description

Използва цифрови инструменти и технологии за създаване на познания и иновационни процеси и продукти. Взима участие самостоятелно и колективно в познавателните процеси, за да разбере и разреши концептуални проблеми и проблемни ситуации в цифровата среда.

Връзки

URI на понятието

Status

released