Skip to main content

Show filters

Hide filters

обучение по писане

Description

Description

Преподава основни или задълбочени принципи за писане на различни възрастови групи във фиксирана среда на учебно заведение или чрез провеждане на частни работни семинари по писане.

URI на понятието

Status

released