Skip to main content

Show filters

Hide filters

консултиране с учениците по учебното съдържание

Description

Description

Взема под внимание мненията и предпочитанията на учениците при определяне на учебното съдържание.

Връзки

URI на понятието

Status

released