Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на въздействието от промишлените дейности

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

управляване на въздействието върху околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда

умения

информационни умения

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдение на условията на околната среда

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

оценяване на въздействието от промишлените дейности

Description

Description

Анализира данните, за да се оцени въздействието на промишлените дейности върху наличността на ресурсите и качеството на подземните води.

URI на понятието

Status

released