Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

Description

Description

Анализира, сравнява и прави критична оценка на достоверността и надеждността на източниците на данни, информация и цифрово съдържание. Анализира, тълкува и прави критична оценка на данните, информацията и цифровото съдържание.

Връзки

URI на понятието

Status

released