Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на биосигурността при работа с животни

Description

Description

Планира и използва подходящи мерки за предотвратяване на предаването на болести и гарантират ефективна обща биологична сигурност. Поддържа и проследява процедури за биологична сигурност и контрол на инфекциите при работа с животни, включително признаване на потенциални здравословни проблеми и предприемане на подходящи действия, съобщаване на мерките за контрол на хигиената на обекта и процедурите за биологична сигурност, както и докладване на други лица.

Връзки

URI на понятието

Status

released