Skip to main content

Show filters

Hide filters

правна и нормативна уредба в строителството

Description

Description

Различните правни системи и разпоредби, уреждащи строителните дейности в цяла Европа.

Връзки

URI на понятието

Status

released