Skip to main content

Show filters

Hide filters

подпомагане при разработването на рекламни кампании

Description

Description

Осигурява помощ и подкрепа за всички усилия и действия, необходими за провеждането на маркетингова кампания, например контакт с рекламодатели, изготвяне на брифинги, организиране на срещи и търсене на доставчици.

Връзки

URI на понятието

Status

released