Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на мерки за психическо здраве

Description

Description

Оценява предоставените мерки за психическо здраве, за преценка на тяхното въздействие и резултатите от тях.

Връзки

URI на понятието

Status

released