Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на изследване чрез невропсихологически тестове

Description

Description

Провежда невропсихологически тестове върху пациенти, за да се получат данни за познавателните, двигателните, поведенческите, езиковите и изпълнителните функции на даден субект и тълкуват получените данни, за да бъдат дадени насоки за ефективни методи на лечение за рехабилитацията на пациенти с увреждания.

Връзки

URI на понятието

Status

released