Skip to main content

Show filters

Hide filters

Adobe Illustrator

Description

Description

Компютърната програма Adobe Illustrator CC е графичен ИКТ инструмент, който дава възможност за цифрово редактиране и съставяне на графики, за да се генерират както 2D растер, така и 2D векторна графика. Тя се разработва от софтуерната компания Adobe.

URI на понятието

Status

released