Skip to main content

Show filters

Hide filters

създаване на кампания за колективно финансиране

Description

Description

Организира набирането на средства за проект с помощта на цифрови технологии, като използва платформи за колективно финансиране. Това включва създаване на профил в платформа за колективно финансиране, създаване на увлекателни видеоклипове за проекта, представяне на целите на кампанията, наблюдение на бюджета, последващи дейности с дарители, използване на социални мрежи и др.

Връзки

URI на понятието

Status

released