Skip to main content

Show filters

Hide filters

популяризиране на събитие

Description

Description

Провокира интерес към дадено събитие, извършвайки рекламни дейности, например създаване на реклами или разпространение на брошури.

URI на понятието

Status

released