Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

Description

Description

Възприема ориентиран към устойчивостта начин на мислене в ежедневието си и разсъждава върху личното си екологично отношение и върху въздействието на своето поведение върху околната среда.

Алтернативен етикет

демонстрират чувствителност към проблемите на околната среда

прилагат етично и устойчиво мислене

възприемат природосъобразно отношение

възприемат екологично отношение

мисли за въздействието на действията си върху околната среда

URI на понятието

Status

released