Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на анализ на данни

Description

Description

Събира данни и статистическа информация с цел изследване и оценка, за да се генерират твърдения и прогнози за моделите с цел откриване на полезна информация в процеса на вземане на решения.

Връзки

URI на понятието

Status

released