Skip to main content

Show filters

Hide filters

разпознаване на признаци за надарени ученици

Description

Description

Наблюдава ученици по време на обучение и идентифицира признаци на изключително висок интелект в даден ученик, например показване на забележителна любознателност или неспокойствие, дължащо се на отегчение и/или признаци на липса на предизвикателство.

Връзки

URI на понятието

Status

released