Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на държавната политика

Description

Description

Процедури, свързани с прилагането на правителствените политики на всички равнища на публичната администрация.

Алтернативен етикет

прилагане на правителствената политика

Връзки

URI на понятието

Status

released